Hållbart byggande av ekologiskt hus med klimatneutral drift.

Kvisslebyhuset, ett ekologiskt hus med unik grön lunga som renar luften, uppförs i naturskönt läge nära Kvissleby centrum söder om Sundsvall. Klimatneutral drift med geoenergi, sedumtak som absorberar nederbörd samt hållbart byggande med miljöriktiga material och metoder utmärker fastigheten.

Två lamellhus med 48 bostadsrätter.

Kvisslebyhuset erbjuder 48 bostadsrätter fördelade på trerumslägenheter och tvårumslägenheter samt relaxavdelning och gästlägenhet. En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan.

Innergård med grön lunga som renar luften.

En innergård med prunkande växtlighet året om är den gröna lunga som renar luften i samtliga bostäder i Kvisslebyhuset. En unik odling förser de boende med färsk sallad och grönsaker av olika slag. I denna unika miljö finns också en boulebana.

Klimatneutral drift med geoenergi.

Kvisslebyhuset är klimatneutralt i sin drift. En geoenergilösning med bergvärme och värmepump försörjer fastigheten med värme och varmvatten. Solceller ger solel och värmer borrhålen under sommartid samt ökar energifaktorn från 3 till 7. Överskotts­energi från lägenheterna återvinns och kylning av innergården sker med separat ventilation samt bergskyla under sommaren.

Sedumtak absorberar nederbörd och isolerar.

Ett sedumtak absorberar nederbörd och minskar risken för översvämningar vid skyfall. Stora delar av nederbörden används också för bevattning av växterna i innergården. Resultatet är att Kvisslebyhuset belastar dagvattenledningarna med 40 till 50 procent mindre vatten än andra fastigheter. Sedumtaket tar också upp och binder föroreningar i luften, isolerar fastigheten samt har en bullerdämpande effekt.

Ett ekologiskt hus som är en produkt av hållbart byggande med miljöriktiga material och unika metoder.Åke Mård, MRD Bygg AB