Kretsloppshus med grön lunga
 som säkrar bra inomhusklimat.

En grön lunga som renar luften. Kvisslebyhusets innergård är omgiven av två huskroppar och utgör navet i fastighetens ventilationssystem. Här omvandlar gröna växter koldioxid till syre och säkerställer att 48 bostadsrätter i ett unikt kretsloppshus har ett bra inomhusklimat.

Innergården har ett mikroklimat där temperaturen aldrig understiger tio plusgrader. Den utgör fastighetens gröna lunga och navet i fastighetens ventilationssystem. Frånluften från lägenheterna går ut i innergården där gröna växter omvandlar koldioxid till syre och renar luften som sedan går tillbaka in i bostäderna. All luft recirkuleras i ett slutet system utan tillförsel av ny luft utifrån. Den naturliga fotosyntesen säkerställer ett boende med bra inomhusklimat i ett ständigt pågående kretslopp. Varje lägenhet styr sin egen ventilation.